Obecny stan wiedzy

Współczesne badania nad nowotworami skóry koncentrują się na poznaniu ich pra-genezy, metodyce klasyfikacji nowotworów, opisie specyficzności symptomów schorzenia oraz opisie znamion barwnikowych w fazach poprzedzających przejście choroby w stan nieuleczalny lub wymagający interwencji chirurgicznej. Również w Polsce, badania związane z szeroko pojętą problematyką nowotworów skóry, prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych, głównie w Akademiach Medycznych (m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu), a także w wyspecjalizowanych ośrodkach naukowych, np. w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Tematyka tych badań dotyczy na ogół zaawansowanych zagadnień przyczyn rozwoju nowotworu, metod diagnozowania i klasyfikacji zmian melanocytowych skóry, metod zapobiegania schorzeniu, technik chirurgicznego usuwania znamion, a także profilaktyki.