14.05.2021.
MELANOMA.PL
Start arrow Wybrane publikacje

Czerniak
Znamiona melanocytowe
Charakterystyka czerniaka
Rodzaje czerniaka
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka
Diagnostyka znamion
Dermatoskopia
Wideodermatoskopia
Badania
Obecny stan wiedzy
Badania prowadzone na świecie
Stopień zachorowań w Polsce oraz badania własne
Wybrane publikacje
Narzędzia
Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych
Gościmy
Wybrane publikacje Drukuj Email

Wybrane publikacje do pobrania w formacie PDF:

"Diagnosis of Melanoma Based on Data Mining and ABCD Formulas"

"Diagnosis of Melanoma Using IRIM, a Data Mining System"

"Optimization of the ABCD Formula for Melanoma Diagnosis Using C4.5, a Data Mining System"

"INFOSCIENCE TECHNOLOGY: THE IMPACT OF INTERNET ACCESSIBLE MELANOID DATA ON HEALTH ISSUES"

"Z BADAŃ NAD BAZĄ SYMULOWANYCH OBRAZÓW MEDYCZNYCH"

"Semantic simulation of the strangeness in an artificial immune system. 1. Randomized dynamic generation of selected features of melanocytic skin lesions"

"Classification of Medical Images in the Domain of Melanoid Skin Lesions"

"PROBLEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O ZNAMIONACH MELANOCYTOWYCH SKÓRY"

"Belief Rules vs. Decision Rules: A Preliminary Appraisal of the Problem"

"A NEW ALGORITHM FOR GENERATION OF DECISION TREES"

1) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Application of Covering Algorithm for Classification of Melanoid Marks on the Skin
W: Szczepaniak P.S. (Ed.) System-Modelling Control. Institute of Computer Science,
Łódź 2001, pp. 261-265.

2) W. Duch, K. Grąbczewski, R. Adamczak, K. Grudziński, Z.S. Hippe:
Rules for malanoma skin cancer diagnosis
W: Kurzyński M. (Ed.) KOSYR’2001. University of Technology Edit. Office,
Wrocław (Poland) 2001, pp. 59-68.

3) J.W. Grzymała-Busse,  Z.S. Hippe:
Melanoma Prediction Using k-Nearest Neighbor and LEM2 Algorithms
W:  Kłopotek M.A., Michalewicz M., Wierzchoń S.T. (Eds.) Advances in Soft Computting.
Physica Verlag, Heidelberg 2001, pp. 43-55.

4) J.P. Grzymała-Busse, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Prediction of Melanoma Using Rule Induction Based on Rough Sets
Proc. International Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI’2001).
Orlando (Flo¬rida, USA) 22-25.07.2001, pp. 523-527.

5) J.P. Grzymała-Busse, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Melanoma Prediction Using Data Mining System LERS
Proc. 25th Ann. International Conference Computer Software and Applications (COMPSAC). Chicago (Illinois, USA), IEEE Comp. Soc., Los Alamitos (California, USA) 2001, pp. 615-620.

6) S. Bajcar, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
A Comparison of Six Discretization Algorithms Used for Prediction of Melanoma
W: Kłopotek M.A., Wierzchoń S., Michalewicz M. (Eds.) Advances in Soft Computing. Springer-Verlag, Heidelberg 2002, pp. 3-12.

7) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, A. Bąk:
Virtual Visualization in Control and Support of Medical Diagnoses
W: Zieliński J.S.(Ed.) Artificial Intelligence in Control and Management (AICM’02).
Wyd. Spec. Absolwent, Łódź (Poland) 2002, pp. 127-134.

8) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, S. Bajcar, P. Błajdo, M. Knap, W. Paja, M. Wrzesień:
Baza zmian melanocytowych skóry: stan aktualny oraz przyszłe kierunki badań
W: Nowakowski A. (Red.) INFOBAZY’02. Bazy danych dla nauki.
Wyd. Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2002, s. 51-56.

9)  J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
A Search for the Best Data Mining Method to Predict Melanoma
W: Alpigini J.J., Peters J.F., Skowron A., Zhong N. (Eds.) Rough Sets and Current Trends in Computing. Springer-Verlag, Heidelberg 2002, pp. 538-545.

10) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Postprocessing of Rule Sets Induced from a Melanoma Data Set
Proc. 26th Annual International Computer Software and Applications Conference.
Oxford (Eng¬land) 26-29.08.2002, IEEE, Los Alamitos (California, USA), pp.1146-1151.

11) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, S. Bajcar:
Ocena ryzyka zagrożenia czerniakiem skóry na podstawie wybranych cech obrazów dermatoskopowych
W: Nałęcz M. Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna 2000, Tom 7 (Red. tomu: Kącki E., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Waniewski E.) Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, s. 213-224.

12) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Application of covering algorithm for classification of melanoma spots on the skin
Journal Appl. Comp. Sci. 10(2002, No.2)27-33.

13) Z.S. Hippe, T. Mroczek:
Melanoma classification and prediction using belief networks
W: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M. (Eds.) Computer Recognition Systems. University of Technology Edit. Office, Wrocław (Poland) 2003, pp. 337-342.

14) A. Alvarez, S. Bajcar, F.M. Brown, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Optimization of the ABCD Formula Used for Melanoma Diagnosis
W: Kłopotek M.A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (Eds.) Advances in Soft Computing (Intelligent Information Processing and Web Mining). Springer-Verlag,
Heidelberg 2003, pp. 233-240.

15) Z.S. Hippe, S. Bajcar, P. Błajdo, J.P. Grzymała-Busse, J.W. Grzymała-Busse, M. Knap, W. Paja, M. Wrzesień:
Diagnosing Skin Melanoma: Current versus Future Directions
TASK Quarterly 7(2003, No 2)289-293.

16) J.W. Grzymała-Busse, S. Bajcar, W.J. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Data Mining Analysis of the ABCD Formula Used for Diagnosis of Melanoma
W: Czaja L. (Ed.) International Workshop on Concurrency, Programming & Specification (CS&P).
Warsaw University Edit. Office, Warsaw 2003, pp. 205-212.

17) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, S. Bajcar, A. Bąk, A. Sokołowski:
Drzewa decyzji – jedna z metod wspomagania diagnoz medycznych na przykładzie rozpoznawania zmian melanocytowych skóry
Dermatologia Kliniczna 5(2003, Nr 4)201-209.

18) S. Bajcar, J.W. Grzymała-Busse, W.J. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Diagnosis of Melanoma Based on Data Mining and ABCD Formulas
W: Abraham A., Köppen M.,  Franke K. (Eds.) Design and Application of Hybrid Intelligent Systems. IOS Press, Amsterdam 2003, pp. 614-622.

19) K. Varmuza, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, T. Mroczek:
Comparison of Consistent and Inconsistent Models in Biomedical Domain: A Rough Sets Approach to Melanoma Data
W: Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W. (Eds.) Artificial Intelligence Methods (AI-METH).
Silesian University of Technology Edit. Office, Gliwice (Poland) 2003, pp. 323-328.

20) J.W. Grzymała-Busse, J. Hamilton, Z.S. Hippe:
Diagnosis of Melanoma Using IRIM, a Data Mining System
Lecture Notes in Artificial Intelligence 3070, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004, pp. 996-1001.

21) R. Andrews, S. Bajcar, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, Ch. Whiteley:
Optimization of the ABCD Formula for Melanoma Diagnosis Using C4.5, a Data Mining System
W: Tsumoto S., Słowiński R., Komorowski J., Grzymała-Busse J.W. (Eds.) Rough Sets and Current Trends in Computing, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004, pp. 630-636.

22) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, M. Knap, W. Paja:
Infoscience Technology: The Impact of Internet Accessible Melanoid Data on Health Issues
Data Science Journal 4(2005, 20 Sept.)77-81.

23) Z.S. Hippe, Ł. Piątek:
Z badań nad bazą symulowanych obrazów medycznych
W: Nowakowski A. (Red.) INFOBAZY. Bazy danych dla nauki.
Cen¬trum Informatyczne TASK, Gdańsk 2005, s. 225-230.

24) Z.S. Hippe, Ł. Piątek, R. Kijowski:
Z badań nad bazą symulowanych obrazów medycznych  2. Semantyczna symulacja wartości asymetrii i charakteru obrzeża znamion melanocytowych
W: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Szymkat M. (Red.) Computer Methods and Systems. Wyd. Oprogr. Naukowo-Techniczne, Kraków 2005, s. 489-492.

25) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Data Mining Methods Supporting Diagnosis of Melanoma
W: Proc. 18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems,
IEEE Comp. Soc., Los Alamitos (California, USA) 2005, pp. 371-373.

26) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, Ł. Piątek:
Randomized Dynamic Generation of Selected Melanocytic Skin Lesion Features
W: Kłopotek M.A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K.(Eds.) Advances in Soft Computing (Intelligent Information Processing and Web Mining),
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2006, pp. 21-29.

27) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, Ł. Piątek:
Problemy zarządzania wiedzą o znamionach melanocytowych skóry
W: Grzech A. (Red.) Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, Tom 2, s. 35-44.

28) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, Ł. Piątek:
Semantic Conversion of Textual Data into Simulated Images of Melanocytic Skin Lesions
W: A. Kos (Ed.) Proc. 1st Conference Tools of Information Technology,
U.I.T.&M. Edit. Office, Rzeszów 2006, pp. 120-126.

29) Z.S. Hippe, Ł. Piątek:
Synthesis of Static Medical Images – An Example of Melanocytic  Skin Lesions
W: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M., Żołnierek A. (Eds.) ASC 45 (Computer Recognition Systems 2), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2007, pp. 503-509.

 

 
« poprzedni artykuł

Top!