Friday, 19 April 2019
MELANOMA.PL
Home arrow Obecny stan wiedzy

Czerniak
Znamiona melanocytowe
Charakterystyka czerniaka
Types of primary melanoma
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka
Diagnostyka znamion
Dermatoskopia
Wideodermatoskopia
Badania
Obecny stan wiedzy
Badania prowadzone na świecie
Stopień zachorowań w Polsce oraz badania własne
Wybrane publikacje
Narzędzia
Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych
Online users
Obecny stan wiedzy Print E-mail
There are no translations available

Współczesne badania nad nowotworami skóry koncentrują się na poznaniu ich pra-genezy, metodyce klasyfikacji nowotworów, opisie specyficzności symptomów schorzenia oraz opisie znamion barwnikowych w fazach poprzedzających przejście choroby w stan nieuleczalny lub wymagający interwencji chirurgicznej. Również w Polsce, badania związane z szeroko pojętą problematyką nowotworów skóry, prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych, głównie w Akademiach Medycznych (m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu), a także w wyspecjalizowanych ośrodkach naukowych, np. w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Tematyka tych badań dotyczy na ogół zaawansowanych zagadnień przyczyn rozwoju nowotworu, metod diagnozowania i klasyfikacji zmian melanocytowych skóry, metod zapobiegania schorzeniu, technik chirurgicznego usuwania znamion, a także profilaktyki.

 
Next >

Top!