14.05.2021.
MELANOMA.PL
Start arrow Dermatoskopia

Czerniak
Znamiona melanocytowe
Charakterystyka czerniaka
Rodzaje czerniaka
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka
Diagnostyka znamion
Dermatoskopia
Wideodermatoskopia
Badania
Obecny stan wiedzy
Badania prowadzone na świecie
Stopień zachorowań w Polsce oraz badania własne
Wybrane publikacje
Narzędzia
Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Dermatoskopia Drukuj Email

Twórcą współczesnej dermatologii mikroskopowej jest Johann Shapier, który w 1921 roku wprowadził dla niej miano dermatoskopii. Pierwsze szersze wyniki badań ogłosił Goldman w roku 1951. Dotyczyły one głównie dermatoz i guzów skóry, badanych przy pomocy mikroskopu powierzchniowego. Pogłębioną analizę barwnikowych zmian na skórze przy użyciu mikroskopii powierzchniowej przeprowadził w 1971 roku MacKie. Jednak dopiero w latach 80-tych niemieccy badacze, głównie: Fritsch, Pechlaner, Braun-Falco, Stolz, Wolf i Nachbar, podjęli szerokie badania na użytecznością mikroskopii powierzchniowej.
Mikroskopię powierzchniową należy traktować jako metodę diagnostyczną, służącą głównie do oceny i rozpoznawania zmian naczyniowych oraz barwnikowych skóry.
Zastosowanie mikroskopii epiluminescencyjnej umożliwia lepsze różnicowanie zmian barw-nikowych na skórze, odróżnienia zmian melanocytowych od niemelanocytowych oraz określenie stopnia atypowości znamienia melanocytowego. Niewątpliwą zaletą jest również bezinwazyjność tej metody. Badanie dermatoskopowe polega na oglądaniu zmian skórnych tzw. dermatoskopem, czyli urządzeniem z powiększeniem 10- lub 12-krotnym i wbudowanym oświetleniem, pozwalającym na uwidocznienie głębszych struktur oglądanej zmiany. Niektórzy uważają, że jest to badanie pośrednie między oceną zewnętrzną a badaniem histopatologicznym. Aparat zazwyczaj przykłada się do powierzchni badanej skóry po uprzednim pokryciu okularu olejkiem immersyjnym (czyli takim, który zmniejsza rozpraszanie i odbijanie światła). Ocena znamion barwnikowych opiera się na obserwacji ich asymetrii, charakteru obrzeża, a także różnorodności barw oraz struktur powierzchni obecnych w znamieniu. Określenie tych cech pozwala postawić diagnozę przy użyciu tzw. dermatoskopowych reguł ABCD (wg. O. Braun-Falco).

 
« poprzedni artykuł

Top!