22.07.2018.
MELANOMA.PL
Start arrow Teoria

Czerniak
Znamiona melanocytowe
Charakterystyka czerniaka
Rodzaje czerniaka
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka
Diagnostyka znamion
Dermatoskopia
Wideodermatoskopia
Badania
Obecny stan wiedzy
Badania prowadzone na świecie
Stopień zachorowań w Polsce oraz badania własne
Wybrane publikacje
Narzędzia
Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych
Gościmy
Teoria
Wybrane publikacje Drukuj Email

Wybrane publikacje do pobrania w formacie PDF:

"Diagnosis of Melanoma Based on Data Mining and ABCD Formulas"

"Diagnosis of Melanoma Using IRIM, a Data Mining System"

"Optimization of the ABCD Formula for Melanoma Diagnosis Using C4.5, a Data Mining System"

"INFOSCIENCE TECHNOLOGY: THE IMPACT OF INTERNET ACCESSIBLE MELANOID DATA ON HEALTH ISSUES"

"Z BADAŃ NAD BAZĄ SYMULOWANYCH OBRAZÓW MEDYCZNYCH"

"Semantic simulation of the strangeness in an artificial immune system. 1. Randomized dynamic generation of selected features of melanocytic skin lesions"

"Classification of Medical Images in the Domain of Melanoid Skin Lesions"

"PROBLEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O ZNAMIONACH MELANOCYTOWYCH SKÓRY"

"Belief Rules vs. Decision Rules: A Preliminary Appraisal of the Problem"

"A NEW ALGORITHM FOR GENERATION OF DECISION TREES"

1) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Application of Covering Algorithm for Classification of Melanoid Marks on the Skin
W: Szczepaniak P.S. (Ed.) System-Modelling Control. Institute of Computer Science,
Łódź 2001, pp. 261-265.

2) W. Duch, K. Grąbczewski, R. Adamczak, K. Grudziński, Z.S. Hippe:
Rules for malanoma skin cancer diagnosis
W: Kurzyński M. (Ed.) KOSYR’2001. University of Technology Edit. Office,
Wrocław (Poland) 2001, pp. 59-68.

3) J.W. Grzymała-Busse,  Z.S. Hippe:
Melanoma Prediction Using k-Nearest Neighbor and LEM2 Algorithms
W:  Kłopotek M.A., Michalewicz M., Wierzchoń S.T. (Eds.) Advances in Soft Computting.
Physica Verlag, Heidelberg 2001, pp. 43-55.

4) J.P. Grzymała-Busse, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Prediction of Melanoma Using Rule Induction Based on Rough Sets
Proc. International Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI’2001).
Orlando (Flo¬rida, USA) 22-25.07.2001, pp. 523-527.

5) J.P. Grzymała-Busse, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Melanoma Prediction Using Data Mining System LERS
Proc. 25th Ann. International Conference Computer Software and Applications (COMPSAC). Chicago (Illinois, USA), IEEE Comp. Soc., Los Alamitos (California, USA) 2001, pp. 615-620.

6) S. Bajcar, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
A Comparison of Six Discretization Algorithms Used for Prediction of Melanoma
W: Kłopotek M.A., Wierzchoń S., Michalewicz M. (Eds.) Advances in Soft Computing. Springer-Verlag, Heidelberg 2002, pp. 3-12.

7) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, A. Bąk:
Virtual Visualization in Control and Support of Medical Diagnoses
W: Zieliński J.S.(Ed.) Artificial Intelligence in Control and Management (AICM’02).
Wyd. Spec. Absolwent, Łódź (Poland) 2002, pp. 127-134.

8) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, S. Bajcar, P. Błajdo, M. Knap, W. Paja, M. Wrzesień:
Baza zmian melanocytowych skóry: stan aktualny oraz przyszłe kierunki badań
W: Nowakowski A. (Red.) INFOBAZY’02. Bazy danych dla nauki.
Wyd. Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2002, s. 51-56.

9)  J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
A Search for the Best Data Mining Method to Predict Melanoma
W: Alpigini J.J., Peters J.F., Skowron A., Zhong N. (Eds.) Rough Sets and Current Trends in Computing. Springer-Verlag, Heidelberg 2002, pp. 538-545.

10) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Postprocessing of Rule Sets Induced from a Melanoma Data Set
Proc. 26th Annual International Computer Software and Applications Conference.
Oxford (Eng¬land) 26-29.08.2002, IEEE, Los Alamitos (California, USA), pp.1146-1151.

11) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, S. Bajcar:
Ocena ryzyka zagrożenia czerniakiem skóry na podstawie wybranych cech obrazów dermatoskopowych
W: Nałęcz M. Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna 2000, Tom 7 (Red. tomu: Kącki E., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Waniewski E.) Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, s. 213-224.

12) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Application of covering algorithm for classification of melanoma spots on the skin
Journal Appl. Comp. Sci. 10(2002, No.2)27-33.

13) Z.S. Hippe, T. Mroczek:
Melanoma classification and prediction using belief networks
W: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M. (Eds.) Computer Recognition Systems. University of Technology Edit. Office, Wrocław (Poland) 2003, pp. 337-342.

14) A. Alvarez, S. Bajcar, F.M. Brown, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Optimization of the ABCD Formula Used for Melanoma Diagnosis
W: Kłopotek M.A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (Eds.) Advances in Soft Computing (Intelligent Information Processing and Web Mining). Springer-Verlag,
Heidelberg 2003, pp. 233-240.

15) Z.S. Hippe, S. Bajcar, P. Błajdo, J.P. Grzymała-Busse, J.W. Grzymała-Busse, M. Knap, W. Paja, M. Wrzesień:
Diagnosing Skin Melanoma: Current versus Future Directions
TASK Quarterly 7(2003, No 2)289-293.

16) J.W. Grzymała-Busse, S. Bajcar, W.J. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Data Mining Analysis of the ABCD Formula Used for Diagnosis of Melanoma
W: Czaja L. (Ed.) International Workshop on Concurrency, Programming & Specification (CS&P).
Warsaw University Edit. Office, Warsaw 2003, pp. 205-212.

17) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, S. Bajcar, A. Bąk, A. Sokołowski:
Drzewa decyzji – jedna z metod wspomagania diagnoz medycznych na przykładzie rozpoznawania zmian melanocytowych skóry
Dermatologia Kliniczna 5(2003, Nr 4)201-209.

18) S. Bajcar, J.W. Grzymała-Busse, W.J. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Diagnosis of Melanoma Based on Data Mining and ABCD Formulas
W: Abraham A., Köppen M.,  Franke K. (Eds.) Design and Application of Hybrid Intelligent Systems. IOS Press, Amsterdam 2003, pp. 614-622.

19) K. Varmuza, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, T. Mroczek:
Comparison of Consistent and Inconsistent Models in Biomedical Domain: A Rough Sets Approach to Melanoma Data
W: Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W. (Eds.) Artificial Intelligence Methods (AI-METH).
Silesian University of Technology Edit. Office, Gliwice (Poland) 2003, pp. 323-328.

20) J.W. Grzymała-Busse, J. Hamilton, Z.S. Hippe:
Diagnosis of Melanoma Using IRIM, a Data Mining System
Lecture Notes in Artificial Intelligence 3070, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004, pp. 996-1001.

21) R. Andrews, S. Bajcar, J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, Ch. Whiteley:
Optimization of the ABCD Formula for Melanoma Diagnosis Using C4.5, a Data Mining System
W: Tsumoto S., Słowiński R., Komorowski J., Grzymała-Busse J.W. (Eds.) Rough Sets and Current Trends in Computing, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004, pp. 630-636.

22) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, M. Knap, W. Paja:
Infoscience Technology: The Impact of Internet Accessible Melanoid Data on Health Issues
Data Science Journal 4(2005, 20 Sept.)77-81.

23) Z.S. Hippe, Ł. Piątek:
Z badań nad bazą symulowanych obrazów medycznych
W: Nowakowski A. (Red.) INFOBAZY. Bazy danych dla nauki.
Cen¬trum Informatyczne TASK, Gdańsk 2005, s. 225-230.

24) Z.S. Hippe, Ł. Piątek, R. Kijowski:
Z badań nad bazą symulowanych obrazów medycznych  2. Semantyczna symulacja wartości asymetrii i charakteru obrzeża znamion melanocytowych
W: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Szymkat M. (Red.) Computer Methods and Systems. Wyd. Oprogr. Naukowo-Techniczne, Kraków 2005, s. 489-492.

25) J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe:
Data Mining Methods Supporting Diagnosis of Melanoma
W: Proc. 18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems,
IEEE Comp. Soc., Los Alamitos (California, USA) 2005, pp. 371-373.

26) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, Ł. Piątek:
Randomized Dynamic Generation of Selected Melanocytic Skin Lesion Features
W: Kłopotek M.A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K.(Eds.) Advances in Soft Computing (Intelligent Information Processing and Web Mining),
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2006, pp. 21-29.

27) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, Ł. Piątek:
Problemy zarządzania wiedzą o znamionach melanocytowych skóry
W: Grzech A. (Red.) Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, Tom 2, s. 35-44.

28) Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, Ł. Piątek:
Semantic Conversion of Textual Data into Simulated Images of Melanocytic Skin Lesions
W: A. Kos (Ed.) Proc. 1st Conference Tools of Information Technology,
U.I.T.&M. Edit. Office, Rzeszów 2006, pp. 120-126.

29) Z.S. Hippe, Ł. Piątek:
Synthesis of Static Medical Images – An Example of Melanocytic  Skin Lesions
W: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M., Żołnierek A. (Eds.) ASC 45 (Computer Recognition Systems 2), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2007, pp. 503-509.

 

 
Informacje o projekcie Drukuj Email
 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Komitet Badań Naukowych

Diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych

(kalkulator melanocytowy)

 Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
(program dla osób bez przygotowania medycznego, samodiagnozowanie)

Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
(program dla lekarzy dermatologów)
 

Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych

  Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych (wersja automatyczna)
[oprogramowanie w trakcie badania]

 

GRUPA NAUKOWA: 

 • Prof. dr hab. Z.S. Hippe 1)
 • Prof. dr hab. J.W. Grzymała-Busse 1,2)
 • Dr A. Sokołowski 3)
 • Dr J.J. Valdes 4)
 • Mgr inż. P. Błajdo 1)
 • Mgr inż. M. Knap 1)
 • Mgr inż. T. Mroczek 1)
 • Mgr inż. W. Paja 1)
 • Mgr inż. Ł. Piątek 1)
 • Mgr inż. M. Wrzesień 1)

KONSULTACJE ORAZ WSPÓŁPRACA:

 • Prof. dr n. med. L. Grzegorczyk 5)
 • Prof. dr n. med. M. Schaller 6,7)
 • Prof. dr K. Varmuza 8)
 • Dr n. med. S. Bajcar 5)
 • Dr n. med. Z. Piela 9)
 • Lek. med. R. Kijowski 9)

1) Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, PL
2) Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Kansas, Lawrence (KS), USA
3) Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, PL
4) National Research Council Canada, Ottawa, Canada
5) Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, PL
6) Universitats-Hautklinik, Eberhard Karls Universitat, Tubingen, DE
7) Klinik und Poliklinik fur Dermatologie u. Allergologie, Munchen, DE
8) Technische Universitat, Wien, AUT
9) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie, Rzeszów, PL

 
Badania własne Drukuj Email
 
Stopień zachorowań w Polsce Drukuj Email

W Polsce nadal odnotowuje się stały przyrost zachorowań na czerniaka skóry.

 
Badania prowadzone na świecie Drukuj Email

W wielu krajach zachodnich dostrzeżono pewne spowolnienie procesu zachorowań na nowotwory skóry.

 
Obecny stan wiedzy Drukuj Email

Współczesne badania nad nowotworami skóry koncentrują się na poznaniu ich pra-genezy, metodyce klasyfikacji nowotworów, opisie specyficzności symptomów schorzenia oraz opisie znamion barwnikowych w fazach poprzedzających przejście choroby w stan nieuleczalny lub wymagający interwencji chirurgicznej. Również w Polsce, badania związane z szeroko pojętą problematyką nowotworów skóry, prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych, głównie w Akademiach Medycznych (m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu), a także w wyspecjalizowanych ośrodkach naukowych, np. w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Tematyka tych badań dotyczy na ogół zaawansowanych zagadnień przyczyn rozwoju nowotworu, metod diagnozowania i klasyfikacji zmian melanocytowych skóry, metod zapobiegania schorzeniu, technik chirurgicznego usuwania znamion, a także profilaktyki.

 
Wideodermatoskopia Drukuj Email

Wideo-dermatoskopia, oparta na tej samej zasadzie co dermatoskopia, została rozszerzona o możliwość odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Dodatkowo cechuję się nieco większą precyzyją niż zwykła dermatoskopia, gdyż umożliwia pracę przy powiększeniu od 20 do 100-razy (standardem jest praca przy powiększeniu 20x). Podstawową zaletą nowych systemów wideodermatoskopowych jest możliwość zapisania obrazu w formie elektronicznej i oceny przy kolejnym badaniu kontrolnym, czy znamię barwnikowe uległo zmianie w okresie pomiędzy badaniami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że samo urządzenie i programy komputerowe nie pozwalają na postawienie diagnozy (ostateczna diagnoza może być podjęta jedynie przez  doświadczonego lekarza-specjalistę).

 
Dermatoskopia Drukuj Email

Twórcą współczesnej dermatologii mikroskopowej jest Johann Shapier, który w 1921 roku wprowadził dla niej miano dermatoskopii. Pierwsze szersze wyniki badań ogłosił Goldman w roku 1951. Dotyczyły one głównie dermatoz i guzów skóry, badanych przy pomocy mikroskopu powierzchniowego. Pogłębioną analizę barwnikowych zmian na skórze przy użyciu mikroskopii powierzchniowej przeprowadził w 1971 roku MacKie. Jednak dopiero w latach 80-tych niemieccy badacze, głównie: Fritsch, Pechlaner, Braun-Falco, Stolz, Wolf i Nachbar, podjęli szerokie badania na użytecznością mikroskopii powierzchniowej.
Mikroskopię powierzchniową należy traktować jako metodę diagnostyczną, służącą głównie do oceny i rozpoznawania zmian naczyniowych oraz barwnikowych skóry.
Zastosowanie mikroskopii epiluminescencyjnej umożliwia lepsze różnicowanie zmian barw-nikowych na skórze, odróżnienia zmian melanocytowych od niemelanocytowych oraz określenie stopnia atypowości znamienia melanocytowego. Niewątpliwą zaletą jest również bezinwazyjność tej metody. Badanie dermatoskopowe polega na oglądaniu zmian skórnych tzw. dermatoskopem, czyli urządzeniem z powiększeniem 10- lub 12-krotnym i wbudowanym oświetleniem, pozwalającym na uwidocznienie głębszych struktur oglądanej zmiany. Niektórzy uważają, że jest to badanie pośrednie między oceną zewnętrzną a badaniem histopatologicznym. Aparat zazwyczaj przykłada się do powierzchni badanej skóry po uprzednim pokryciu okularu olejkiem immersyjnym (czyli takim, który zmniejsza rozpraszanie i odbijanie światła). Ocena znamion barwnikowych opiera się na obserwacji ich asymetrii, charakteru obrzeża, a także różnorodności barw oraz struktur powierzchni obecnych w znamieniu. Określenie tych cech pozwala postawić diagnozę przy użyciu tzw. dermatoskopowych reguł ABCD (wg. O. Braun-Falco).

 
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka Drukuj Email

Czynniki zwiększające ryzyko powstania i szybkiego rozwoju czerniaka skóry to:

 1. nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, prowadząca do oparzenia (jest szczególnie szkodliwa w wieku dziecięcym i młodości),
 2. życiowa skumulowana nadmierna ekspozycja na światło słoneczne (łączna ilość promieniowania UV pochłonięta przez organizm w ciągu całego życia),
 3. długie przebywanie na słońcu, szczególnie w godzinach 10.00 - 14.00,
 4. rekreacyjna, sporadyczna ekspozycja na słońce - przede wszystkim dotyczy osób na co dzień spędzających czas w pomieszczeniach, a co z tego wynika korzystających z kąpieli słonecznych tylko podczas wakacji,
 5. brak ochrony przeciwsłonecznej lub jej niewłaściwe stosowanie,
 6. częste korzystanie z lamp kwarcowych i solarium,
 7. jasna karnacja (włosy blond lub rude, niebieskie oczy), zwłaszcza przy przewlekłej ekspozycji na promieniowanie słoneczne,
 8. duża liczba znamion barwnikowych,
 9. wcześniej stwierdzony czerniak u danego pacjenta,
 10. przypadki zachorowań na czerniaka złośliwego u członków rodziny,
 11. obniżona odporność organizmu (w przebiegu choroby lub po niektórych lekach),
 12. stałe drażnienie i urazy znamion barwnikowych.
 
Rodzaje czerniaków Drukuj Email

1. CZERNIAK WYCHODZĄCY Z PLAMY SOCZEWICOWATEJ
(Lentigo maligna melanoma)
Występuje głównie u starszych osób, szczególnie kobiet. Powstaje jako płaska brązowa lub brązowo-czarna plama. Ma powolny, wieloletni przebieg i dość dobrze rokuje. Ten rodzaj czerniaka najczęściej występuje na twarzy. Powoduje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych.

2. CZERNIAK SZERZĄCY SIĘ POWIERZCHOWNIE
(Superficial spreding melanoma)
Powstaje zazwyczaj na podłożu znamienia. Najczęściej dotyczy osób w średnim wieku, choć może występować również u dzieci. Zazwyczaj zaczyna się od powolnej fazy wzrostu powierzchownego, potem nowotwór rośnie pionowo naciekając skórę i tkankę podskórną. Wtedy zaczyna dawać przerzuty. Występuje często na tułowiu (częściej u mężczyzn) lub na nogach i błonach śluzowych (częściej u kobiet).

3. POSTAĆ GUZKOWA
(Nodular melanoma)
Powstaje na podłożu znamienia barwnikowego lub na skórze zdrowej. Ta postać czerniaka ma szybki przebieg i niekorzystne rokowanie. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Zmiana najczęściej powstaje na głowie, szyi, tułowiu. Może to być bezbarwny, brunatny, czerwony lub czarny guzek, który od początku rośnie pionowo i szybko powoduje przerzuty.

4. CZERNIAK KOŃCZYNOWO - LENTIGINALNY
(Acrolenitiginous melanoma)
Czerniak o dość powolnym wzroście, występuje głównie u osób w wieku średnim. Zajmuje dłonie, podeszwy, macierz paznokcia. Są to powiększające się płaskie, brązowe lub czarne plamy, powodujące przerzuty do węzłów chłonnych.

5. CZERNIAK AMELANOTYCZNY
(Melanoma amelanoticum)
Ta postać czerniaka jest bardzo rzadka. Zmiana powstaje na skórze niezmienionej i ma kolor skóry prawidłowej lub różowawy. Z tego powodu bywa bardzo późno rozpoznawany, co dodatkowo pogarsza i tak niekorzystne rokowanie.

6. CZERNIAK BŁON ŚLUZOWYCH
W około 5% przypadków czerniak zlokalizowany jest na błonach śluzowych jamy ustnej. Jest to najczęściej ciemna plamka lub miękki, ciemny, dobrze unaczyniony guzek. Zazwyczaj taki guzek jest niebolesny. Rokowanie jest niekorzystne, gdyż złe nowotwór od początku rośnie pionowo i szybko daje przerzuty. Dlatego uważa się, że w przypadku każdej ciemnej zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej, która nie ma jednoznacznej przyczyny należy brać pod uwagę rozpoznanie czerniaka.

7. CZERNIAK POCHWY I SROMU
Czerniaki w tej lokalizacji są rzadkie. Dotyczą głównie warg sromowych mniejszych i dolnej 1/3 pochwy. Chorują najczęściej kobiety po 50 roku życia. Czerniak w tej lokalizacji najczęściej powstaje na podłożu znamienia barwnikowego. Jest to plama lub guzek z tendencją do krwawienia i towarzyszącym świądem. Rośnie i daje przerzuty szybko.

 
Charakterystyka czerniaka Drukuj Email

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Najczęściej powstaje w obrębie znamion barwnikowych, nazywanych niekiedy potoczne pieprzykami. Jeśli czerniak jest wykryty w bardzo wczesnym okresie, może być w pełni wyleczalny. Niestety, w Polsce większość osób zgłasza się do lekarza, gdy zmiany trwają już kilka miesięcy i są bardzo zaawansowane. Dlatego liczba osób umierających z powodu czerniaka jest w naszym kraju bardzo duża.

Na czerniaka można zachorować w każdym wieku, jednak częstość zachorowań zwiększa się bardzo po 30 roku życia u kobiet i po 40 roku życia u mężczyzn.

Ponad 90% wszystkich czerniaków znajduje się na skórze, ale nowotwór ten może umiejscawiać się wszędzie tam, gdzie pojawiają się komórki barwnikowe, a zwłaszcza wewnątrz gałki ocznej (naczyniówka, ciałko rzęskowe, tęczówka), na błonie śluzowej narządów płciowych, w jamie ustnej, krtani, przełyku, żołądku, jelitach i odbycie.

 
Zobacz też…

Top!