Friday, 14 May 2021
MELANOMA.PL
Home

Czerniak
Znamiona melanocytowe
Charakterystyka czerniaka
Types of primary melanoma
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka
Diagnostyka znamion
Dermatoskopia
Wideodermatoskopia
Badania
Obecny stan wiedzy
Badania prowadzone na świecie
Stopień zachorowań w Polsce oraz badania własne
Wybrane publikacje
Narzędzia
Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych
Online users
Home
Project information Print E-mail
 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Komitet Badań Naukowych

Diagnosing of selected melanocytic lesions

(melanocytic calculator)

 Learning of melanocytic lesions diagnosing
(application for person without medical background)

Profesjonalne Professional diagnosing of selected melanocytic lesions (application for medical doctor)  

System for simulation of melanocytic lesions

  Professional diagnosing of melanocytic lesions (an automatic version)
[appllication in development process]

 

PROJECT GROUP: 

 • Prof. dr hab. Z.S. Hippe 1)
 • Prof. dr hab. J.W. Grzymała-Busse 1,2)
 • Dr A. Sokołowski 3)
 • Dr J.J. Valdes 4)
 • Mgr inż. P. Błajdo 1)
 • Mgr inż. M. Knap 1)
 • Mgr inż. T. Mroczek 1)
 • Mgr inż. W. Paja 1)
 • Mgr inż. Ł. Piątek 1)
 • Mgr inż. M. Wrzesień 1)

CONSULTATION AND COOPERATION:

 • Prof. dr n. med. L. Grzegorczyk 5)
 • Prof. dr n. med. M. Schaller 6,7)
 • Prof. dr K. Varmuza 8)
 • Dr n. med. S. Bajcar 5)
 • Dr n. med. Z. Piela 9)
 • Lek. med. R. Kijowski 9)

1) Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, PL
2) Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Kansas, Lawrence (KS), USA
3) Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, PL
4) National Research Council Canada, Ottawa, Canada
5) Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, PL
6) Universitats-Hautklinik, Eberhard Karls Universitat, Tubingen, DE
7) Klinik und Poliklinik fur Dermatologie u. Allergologie, Munchen, DE
8) Technische Universitat, Wien, AUT
9) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie, Rzeszów, PL

 

Top!