14.05.2021.
MELANOMA.PL
Start

Czerniak
Znamiona melanocytowe
Charakterystyka czerniaka
Rodzaje czerniaka
Czynniki ryzyka dla rozwoju czerniaka
Diagnostyka znamion
Dermatoskopia
Wideodermatoskopia
Badania
Obecny stan wiedzy
Badania prowadzone na świecie
Stopień zachorowań w Polsce oraz badania własne
Wybrane publikacje
Narzędzia
Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Informacje o projekcie
 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Komitet Badań Naukowych

Diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych

(kalkulator melanocytowy)

 Nauka diagnozowania wybranych znamion melanocytowych
(program dla osób bez przygotowania medycznego, samodiagnozowanie)

Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych
(program dla lekarzy dermatologów)
 

Symulacja i ocena obrazów znamion melanocytowych

  Profesjonalne diagnozowanie wybranych znamion melanocytowych (wersja automatyczna)
[oprogramowanie w trakcie badania]

 

GRUPA NAUKOWA: 

 • Prof. dr hab. Z.S. Hippe 1)
 • Prof. dr hab. J.W. Grzymała-Busse 1,2)
 • Dr A. Sokołowski 3)
 • Dr J.J. Valdes 4)
 • Mgr inż. P. Błajdo 1)
 • Mgr inż. M. Knap 1)
 • Mgr inż. T. Mroczek 1)
 • Mgr inż. W. Paja 1)
 • Mgr inż. Ł. Piątek 1)
 • Mgr inż. M. Wrzesień 1)

KONSULTACJE ORAZ WSPÓŁPRACA:

 • Prof. dr n. med. L. Grzegorczyk 5)
 • Prof. dr n. med. M. Schaller 6,7)
 • Prof. dr K. Varmuza 8)
 • Dr n. med. S. Bajcar 5)
 • Dr n. med. Z. Piela 9)
 • Lek. med. R. Kijowski 9)

1) Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, PL
2) Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Kansas, Lawrence (KS), USA
3) Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, PL
4) National Research Council Canada, Ottawa, Canada
5) Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, PL
6) Universitats-Hautklinik, Eberhard Karls Universitat, Tubingen, DE
7) Klinik und Poliklinik fur Dermatologie u. Allergologie, Munchen, DE
8) Technische Universitat, Wien, AUT
9) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie, Rzeszów, PL

 

Top!